"; } ?> Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 
email: panpapakonstant@gmail.com
line decor
line decor


 

 


 
 


 


 
 

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Συγγραφέας: Δημήτριος Β. Νικολός
Έκδοση:2017
ISBN: 978-618-83197-0-7
Αριθμός σελίδων: 688
τιμή:57 ευρώ

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια κατανοητή και εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην αρχιτεκτονική, τη δομή, την οργάνωση, τη λειτουργία και την αξιολόγηση των υπολογιστών. Αποτελείται από επτά κεφάλαια που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στη δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των υπολογιστών
 • Οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας (δεδομένα, εντολές, RISC, CISC)
 • Σχεδίαση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας και της μονάδας ελέγχου 
 • Σχεδίαση επεξεργαστών μερικώς επικαλυπτόμενων λειτουργιών (pipelining)
 • Σύστημα μνήμης (τεχνολογία μνημών, κρυφή, κύρια και βοηθητική μνήμη, ιδεατή μνήμη)
 • Αρτηρίες και διαδικασία εισόδου-εξόδου
 • Υπερβαθμωτοί (superscalar) επεξεργαστές, επεξεργαστές πολύ μεγάλου μήκους εντολών (VLIW), επεξεργαστές πολλών πυρήνων και πολυνημάτωση (multithreading)

Περιλαμβάνει δύο παραρτήματα που καλύπτουν αντίστοιχα τα ακόλουθα θέματα:

 • Αριθμητικά συστήματα και μετατροπές από το ένα σύστημα στο άλλο.
 • Λύσεις των μισών περίπου από τις ασκήσεις που παρατίθενται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Ιστοσελίδα υποστήριξης από το συγγραφέα: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/tca-lab/nikolos_en/arch-book_thewria%20edition-2.htm

  .